logo

EFFEKT er ikke et traditionelt salgs- og marketingfirma...

Vi arbejder ikke blot med ét kompetenceområde inden for salg og marketing, vi arbejder med mange.
Du og dine medarbejdere får en totalpartner, der gør det hele - nøje doseret efter hvad der skaber mest værdi for jer og hvilke kompetencer der allerede er i virksomheden.

Vi arbejder i "loops", hvor vi skiftevis udvikler, sætte nye mål og erfaringsopsamler.
Dét gør, at du og dine medarbejdere hele tiden vil opleve udvikling og salgsmæssig fremdrift.
Vi har delt vores fokusområder ind i følgende tre, som fungerer i et tæt samspil.Om samarbejdet
Du får et væld af kompetencer - uden at ansætte